График на консултации

График за втори час на класа

grfik 2 CHK

 


График за консултации с родители и учители

 

grfik konsultacii s roditeli i ychenici 2017-2018