Информация

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

 

1.Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга

3. Практически насоки за действия при инцидент

 


 

 

 

logo s nomer proekt

Твоя час – Европейски проект

62. ОУ „Христо Ботев“

Работи по проекта „Твоят час“

 

Групи по интереси:

  • София нашата столица – г-жа Анна Андреева
  • Раста достоен гражданин – г-н С. Бурмов
  • Играя и уча английски – г-жа Б. Николова

 

 

Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

  • Математиката не е страшна – г-н С. Бурмов
  • Обичам да решавам задачи – г-жа М. Макавеева
  • Ще говоря и пиша правилно – г-жа М. Макавеева
  • Математиката лесна и интересна – г-жа М. Макавеева

 

Анкетна карта по проекта

Anketna karta


Стратегия за развитие на 62 ОУ 2016-2020