Поверителност

Уведомление относно обработката на лични данни

https://www.62ou.com/wp-content/uploads/2019/06/за-сайта-1-1.pdf

Защита на личните данни на  62 ОУ Христо Ботев – гр. София  съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).