Прием в Първи клас

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪВОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на ученици в 1. клас в 62. ОУ “Христо Ботев” – София, Ви информираме следното:

1. През учебната 2020/2021 година в училището ще бъдат приети 48 ученици, разпредели в две паралелки;

2.  В периода 21.04.2020 – 21.05.2020 година ще бъдат приемани заявленията на желаещите родители да запишат децата си в 62. ОУ “Христо Ботев” по електронен път на ел. адрес: ou62@abv.bg до края на извънредното положение, а след това и в канцеларията на училището от 9.00 до 17.00 часа. На всяко постъпило заявление, получено по електронна поща/на място в училището и по реда на постъпване ще бъде издаден входящ номер, който ще Ви бъде изпратен своевременно на Вашата електронна поща или издаден на заявителя на място.

       Формата на заявлението за прием в 1. клас в 62. ОУ “Христо Ботев” – София, както и останалите документи, ще бъдат публикувани на сайта на училището до края на следващата седмица в същата рубрика -“прием в първи клас”. Ще бъдат публикувани и конкретните указания за попълването и изпращането на документите в училището.

3. Прилежащият район на училището е определен от Столична община и в списъка й е на стр. 112, като  обхваща: ж.к. “Обеля 1″, бул. Панчо Владигеров”, ул. “Обелско шосе”, СПЗ “Модерно предградие”, Околовръстен път и улиците 15, 14, 13, 24.

4. На 01.06.2020 години в 17.00 часа на сайта на училището ще бъде публикуван списъкът на приетите в първи клас ученици.

         Във връзка със запитванията за “ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в училището и предвид извънредното положение в страната, мнението на ръководството и на педагогическия екип е следното:

        Самото понятие “отворени врати”, предполага срещи “очи в очи”, посещение на място за запознаване с условията лично от заинтересованите лица.

        Във връзка с това Ви каним да се видим на място в училището непосредствено след края на извънредното положение в удобно за двете страни време, както в първата събота след края на ограниченията, така в първия вторник и четвъртък след карантината на място в училището. Точните дати, времетраенето за срещи и участието на колеги в тях  ще публикуваме своевременно на сайта на училището.

         В очакване на по-добро време за срещи с Вас, Ви предлагаме да изпратите на електронния адрес на училището конкретни си въпроси и предложения. На тях ще отговорим своевременно.

      За допълнителна информация можете да ни пишете на електронния адрес на училището: ou62@abv.bg или да позвъните в работните дни от  9.00 до 12.00 ч. и от 15.00 до 17.00 ч. на един от следните телефони:

 0884801720       – Димитър Караиванов -директор на училището;

 0888834307       –  Катя Василева – старши учител в начален етап

 0877101370       – Павлина Вълева – педагогически съветник

 0887384660       – Цеца Георгиева – ЗАС

ОТ РЪКОВОДСТВОТО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП НА 140 ГОДИШНОТО  62.ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” – СОФИЯ

График прием в първи клас

План прием в първи клас

Прилежащи райони

Отворени врати

Заповядайте!https://www.62ou.com/wp-content/uploads/2020/03/НА-ВНИМАНИЕТО-НА-РОДИТЕЛИТЕ-за-ДГ.pdf

Родителска среща

Уважаеми родители на първокласници,

Родителската среща ще се проведе на 04.09.2019 г. от 18:00 часа в училище.

Очакваме Ви! Заповядайте!

Списък на учениците приети на ТРЕТО КЛАСИРАНЕ в I клас за учебната 2019/2020 година

Свободни места за трето класиране за I клас


Списък на учениците приети на ВТОРО КЛАСИРАНЕ в I клас за учебната 2019/2020 година

Прием 1 клас – второ класиране 10. 06. 2019 г.


 

Свободни места за второ класиране 1 клас 2019-2020 г.


Списък на учениците приети на ПЪРВО КЛАСИРАНЕ в I клас за учебната 2019/2020 година

Прием 1 клас 04.06.19 год.


Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

Заповядайте на родителска среща на 24.04.2019 г. от 18:30 часа в училище.заявление І клас


Документи за прием в I клас се приемат всеки работен ден от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. от 8:30 до 17:30 ч. на втори етаж в сградата на 62. ОУ „Христо Ботев“.

Входящ номер се издава само за пълен комплект документи:

  1. Приложение 16 или Приложение 17 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издава се от ЕСГРАОН към район “Връбница”/;
  2. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал (за сверяване);
  3. Лична карта на родител;
  4. Документ, доказващ достоверността на всеки посочен в заявлението критерий.

Комисия за прием в I клас в 62. ОУ


 

План прием

за учебната 2019/2020 г.

 2 паралелки по 24 ученика


Граници на прилежащите територии

за 62. ОУ “Христо Ботев”

ж.к. Обеля 1. Бул. „Панчо Владигеров“, улици: „Обелско шосе“, СПЗ „Модерно предградие“, Околовръстен път и улици: 15, 14, 13, 24

Карта на определената за 62 ОУ прилежаща територия


ГРАФИК

на дейностите за прием на ученици в първи клас, учебна 2019/2020 година

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ I КЛАС 2019-2020

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В I КЛАС