Прием в Първи клас

Родителска среща

Уважаеми родители на първокласници,

Родителската среща ще се проведе на 04.09.2019 г. от 18:00 часа в училище.

Очакваме Ви! Заповядайте!

Списък на учениците приети на ТРЕТО КЛАСИРАНЕ в I клас за учебната 2019/2020 година

Свободни места за трето класиране за I клас


Списък на учениците приети на ВТОРО КЛАСИРАНЕ в I клас за учебната 2019/2020 година

Прием 1 клас – второ класиране 10. 06. 2019 г.


 

Свободни места за второ класиране 1 клас 2019-2020 г.


Списък на учениците приети на ПЪРВО КЛАСИРАНЕ в I клас за учебната 2019/2020 година

Прием 1 клас 04.06.19 год.


Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

Заповядайте на родителска среща на 24.04.2019 г. от 18:30 часа в училище.заявление І клас


Документи за прием в I клас се приемат всеки работен ден от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. от 8:30 до 17:30 ч. на втори етаж в сградата на 62. ОУ „Христо Ботев“.

Входящ номер се издава само за пълен комплект документи:

  1. Приложение 16 или Приложение 17 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издава се от ЕСГРАОН към район “Връбница”/;
  2. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал (за сверяване);
  3. Лична карта на родител;
  4. Документ, доказващ достоверността на всеки посочен в заявлението критерий.

Комисия за прием в I клас в 62. ОУ


 

План прием

за учебната 2019/2020 г.

 2 паралелки по 24 ученика


Граници на прилежащите територии

за 62. ОУ “Христо Ботев”

ж.к. Обеля 1. Бул. „Панчо Владигеров“, улици: „Обелско шосе“, СПЗ „Модерно предградие“, Околовръстен път и улици: 15, 14, 13, 24

Карта на определената за 62 ОУ прилежаща територия


ГРАФИК

на дейностите за прием на ученици в първи клас, учебна 2019/2020 година

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ I КЛАС 2019-2020

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В I КЛАС