admin

Неучебни дни

Съгласно Заповед на Директора на 62. ОУ на основание Заповед на Министъра на образованието и науката дните от 27.01.2020 год. до 04.02.2020 год. са обявени за неучебни. Учебните занятия ще започнат на 06.02.2020 год. с програма за втория срок, съобщена от класните ръководители.

Откриване на учебната година

Скъпи ученици и родители,

Заповядайте на тържественото откриване на новата 2019/2020 учебна година на 62. ОУ “Христо Ботев” на 16.09.2019 г. от 9:45 часа!

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители,

Каним Ви на родителска среща на 17.09.2019 г. Същата е за всички ученици от I до VII клас.

Заповядайте!

Родителска среща 2 клас

Уважаеми родители на учениците от 2. а и 2. б клас!

Класните ръководители на 2.а и 2.б клас Ви канят на родителска среща на 11.09.19 г. от 18:00 часа .

Свободни места

За учебната 2019/2020 година има следните свободни места:

1.клас – 1

2.клас – 3

6.клас – 4

Заявления се подават до 11.09.2019 г.

Кандидатстване след седми клас

На вниманието на учениците, завършили седми клас и техните родители!!!

Кандидатстването може да стане по следните начини:

1. От всяко устройство с интернет достъп;

2. В училището, където е издадено свидетелството за завършен седми клас;

3. В училището, където се кандидатства;

4. В училище гнездо – 137. СУ “Ангел Кънчев” в ж.к. Люлин

Родителска среща 7 клас

На 16 май от 17.30 часа ще се проведе родителска среща за 7 клас.

Уважаеми родители на седмокласници!

Заповядайте!!

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

Заповядайте на родителска среща на 24.04.2019 г. от 18:30 часа в училище.

Документи за прием в I клас се приемат всеки работен ден от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. от 8:00 до 17:30 ч. на втори етаж в сградата на 62. ОУ „Христо Ботев“.

Входящ номер се издава само за пълен комплект документи:

  1. Приложение 16 или Приложение 17 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издава се от ЕСГРАОН към район “Връбница”/;
  2. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал (за сверяване);
  3. Лична карта на родител;
  4. Документ, доказващ достоверността на всеки посочен в заявлението критерий.

Комисия за прием в I клас в 62. ОУ