Бюджет

Отчет за касово изпълнение 2019 62. ОУ

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие с натрупване от началото на 2019 година

Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие с натрупване от началото на 2019 година

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие с натрупване от началото на 2019 година

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2019 година

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2018 година

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2018 година

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2018 година

Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие 2018

Отчет за изплнение на бюджета за 4-то тримесечие 2017

Отчет за изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие 2017

Отчет за изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечиe 2016

Отчет за изпълнение на бюджета за І-во тримесечие 2016

Бюджет 2016

IV тримесечие 2015

III тримесечие 2015